Daisy Balloon | Pattern Dress 2

/May 17 , 2013

Artwork : Daisy Balloon
Photographer : Satoshi Minakawa
Hair&Make-up : Masaki Moritani
Moyou : Maya Shibuya
Model : Ari

Illustrator : Kahori Maki


©daisy balloon