Daisy Balloon | Laforet

/December 24 , 2010

artwork :
rie hosokai (daisy balloon)+takashi kawada (kotenhits)
artdirection : rikako nagashima
photography : kazuhiro fujita
stylist : mana yamamoto
make-up : akihiro sugiyama (mod’s hair)

©daisy balloon